Jak si vybudovat pasivní příjem z dividend?

Pasivní příjem patří mezi nejzajímavější koncepty v osobních financích. Koho by nelákalo pravidelně inkasovat peníze bez nutnosti vynakládat zvláštní úsilí? Problém spočívá v tom, že pasivní příjem je málokdy opravdu pasivní. Vezměme si například pronájem nemovitosti. Mnoho lidí žije v představě, že stačí nalézt nájemníky a poté jen pravidelně inkasovat peníze. Realita však nebývá zdaleka tak růžová, jelikož vždy mohou nastat problémy s vymáháním nájemného, nečekanými opravami, placením daní a tak dále.

Akcie a dividendy

V tomto ohledu jsou zajímavou možností akciové investice. Ty nám umožňují vlastnit podíl v kvalitních firmách (např. Apple, McDonald’s, nebo i ČEZ a Komerční banka). Ty jsou samozřejmě řízeny profesionálním managementem a ze strany akcionáře (držitele akcií) není vyžadována žádná aktivita. Navíc, pokud firma dosahuje zisku, pak obvykle část z něj vyplácí akcionářům ve formě dividend.

Pokud tedy člověk nakoupí akcie kvalitní firmy, tak poté je stačí trpělivě držet a pravidelně inkasovat dividendy. Nejedná se o investici, která by z člověka udělala přes noc milionáře, ale zároveň jde o skutečně pasivní zdroj příjmu, který si může vybudovat úplně kdokoli a který může během let zajímavě růst. Pojďme se podívat, jak na to.

pasivní příjem z dividend

Jaký výnos lze očekávat?

Dividendový výnos se liší u každé firmy, avšak obvykle se pohybuje mezi 1 – 8 % ročně. Mnohé rychle rostoucí firmy zisk nevyplácejí, ale naopak ho reinvestují zpět do svého podnikání. Proto nejvyšší výnosy nalezneme u zavedených společností, které už svůj růstový potenciál spíše vyčerpaly (často například energetické, telekomunikační či tabákové firmy).

Mnohé začínající investory láká jednoduše najít akcie s nejvyšším dividendovým výnosem a ty nakoupit. To však nebývá nejlepší přístup, jelikož některé firmy vyplácejí vyšší dividendu, než kolik si mohou dovolit a musí se kvůli tomu zadlužovat. Navíc nezvykle vysoký výnos může značit, že investoři očekávají, že dividenda bude v budoucnu snížena. Proto je důležité kromě dividendového výnosu zkontrolovat ještě další ukazatele, kterým se věnuji na konci tohoto článku.

V době psaní tohoto článku je dividendový výnos společnosti McDonald’s zhruba 2,2 % ročně.

Jak často a kam se dividendy vyplácí?

Většina firem vyplácí dividendy 2x nebo 4x ročně. Občas se však setkáme i se společnostmi vyplácejícími dividendu jen jednou za rok, nebo naopak každý měsíc.

Jestliže držíme akcie nebo distribuční ETF, pak se nám vyplacené dividendy připisují na účet u brokera. Poté je nalezneme v kolonce volných prostředků (někdy nazvané také available funds nebo volný prostor, v závislosti na tom, jakého brokera používáme). Odtud je lze využít k nákupu dalších akcií, nebo si je poslat na bankovní účet.

DEGIRO dividendy
Například u brokera DEGIRO se takto zobrazují dividendy, které budou člověku v brzké době připsány.

ETF fondy – nejjednodušší řešení?

Pokud se člověk nechce zabývat výběrem a analýzou jednotlivých akcií, pak může zvážit také investici do ETF fondů. ETF jsou složené z desítek či stovek akcií a díky tomu zde nejsme vystaveni takovému riziku, pokud by se jedné z nich nedařilo. Můžeme zvolit buď ETF pokrývající celý trh (sledující například index S&P 500) nebo ETF specializující se vyloženě na dividendové akcie (sledující například index FTSE All-World High Dividend Yield).

ETF fondy můžeme rozdělit na dva typy podle toho, jak nakládají s dividendami:

  • Distributing (distribuční) – dividendy z držených akcií nám pravidelně vyplácí. Hodí se v případě, kdy má člověk už natolik velké portfolio, že z pravidelné dividendy může platit své životní výdaje.
  • Accumulating/Capitalising (akumulační) – obdržené dividendy nevyplácí, ale automaticky je reinvestuje zpět do fondu (nakoupí za ně další akcie, takže hodnota ETF, které držíme, díky tomu vzroste). Pokud člověk plánuje z portfolia vybírat až za mnoho let a mezitím chce, aby co nejrychleji rostlo, pak je akumulační ETF správnou volbou.

Více informací a praktické návody pro investování do ETF naleznete v následujících článcích:

Nejlepší ETF fondy (2023)

Jaké je nejlepší ETF? Výběr 6 akciových ETF, která jsou mezi investory velmi populární. ✔️ Od S&P 500 ETF přes Nasdaq až po největší evropské indexy.

Jak vybrat brokera?

Jak vybrat nejlepšího brokera na akcie a ETF? ➡️ Na jaké parametry se zaměřit a na co si dát pozor? ➡️ A kde investovat úplně bez poplatků?

Jak vybírat jednotlivé akcie?

Jestliže si chceme vytvořit portfolio z dividendových akcií, je nutná jejich důkladná analýza. Jak již bylo zmíněno, není dobré se soustředit pouze na výši dividendového výnosu. Často je lepší volbou kvalitní firma s výnosem 3 %, než skomírající společnost, která sice vyplácí 10 %, ale za pár měsíců dividendu sníží, nebo ji úplně přestane vyplácet.

V dřívějším článku jsem se věnoval investování do akcií obecně. Na co se však zaměřit, pokud naším hlavním záměrem je pasivní dividendový příjem?

1 ) Firma vyplácí dividendu nepřetržitě již mnoho let.

To znamená, že nejspíš přečkala již alespoň jednu recesi. Díky tomu můžeme mít o něco větší jistotu, že pravděpodobně přečká i tu další a nebude muset dividendu snižovat. Krásným příkladem je společnost McDonald’s. Její byznys je velmi odolný vůči ekonomickým krizím a pokud se podíváme na dividendovou historii, vidíme, že dividenda je vyplácena nejen nepřetržitě, ale že je dokonce každým rokem navyšována:

McDonald's dividenda
Zdroj: SeekingAlpha.com

Firmám, které již více než 25 let navyšují výplatu dividend, se říká dividendoví aristokraté. O investování právě do těchto akcií skvěle pojednává článek od Hospodářských novin (odemčený odkaz zde).

2) Dividend payout ratio (výplatní poměr)

Tento ukazatel nám říká, jak velký podíl svého zisku firma vyplatí ve formě dividend. Na následujícím obrázku vidíme, že u McDonald’s je to něco málo přes polovinu:

co je to payout ratio
Zdroj: SeekingAlpha.com

Obecně lze říci, že nižší payout ratio je lepší, jelikož firma si ponechává více zisku, který může použít k dalším investicím. Pozor bychom si však rozhodně měli dát na společnosti s výplatním poměrem větším než 100 %. To totiž značí, že firma vyplácí více než vydělá a takový stav bývá dlouhodobě neudržitelný. V takových případech akcionáře často čeká snížení dividendy.

3) Zadlužení

Příliš vysoké zadlužení může v době recese představovat riziko jak pro výplatu dividendy, tak pro existenci firmy jako takové. Posoudit zadlužení firmy lze podle několika ukazatelů. Pokud bych však měl vybrat pouze jediný, bylo by to tzv. interest coverage ratio.

Říká nám, kolikrát je operativní zisk firmy (operating income) větší, než platby úroků z dluhu. Ideální je tedy co nejvyšší hodnota, pokud však narazíme na firmu s hodnotou tohoto ukazatele menší než 2, může to značit problém.

Na obrázku vidíme, že u firem McDonald’s i Starbucks jsou platby úroků na dluhu dobře pokryté, jelikož interest coverage ratio (zde pojmenované covered ratio) je více než 8, respektive 10:

interest coverage ratio
Zdroj: SeekingAlpha.com

Diverzifikace

Stejně jako u každé jiné investice, i při výběru dividendových akcií je dobré myslet na diverzifikaci, tedy na rozložení rizika mezi několik společností (ideálně z rozdílných sektorů a zemí). Nelze přesně říci, kolik akcií by člověk měl ve svém portfoliu držet, ale obecně se doporučuje něco mezi 6 – 20 společnostmi. Alternativou mohou být již zmíněné ETF fondy, jelikož nákupem tohoto jediného instrumentu lze získat portfolio složené z desítek různých akcií.


Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Veškeré informace prezentované na tomto webu mají pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení či poradenství.

© 2022 zacniinvestovat.cz