Základní akciové ukazatele (P/E ratio a další)

Při analýze jednotlivých akcií člověk narazí na mnoho zkratek, anglických pojmů a finančních metrik. Ty popisují danou společnost z různých úhlů a pomohou nám blíže se s ní seznámit a zjistit, zda by se mohlo jednat o dobrou investici, nebo zda je lepší od ní „dát ruce pryč“. Tento článek představuje nejpoužívanější ukazatele, se kterými se člověk setká.

Kde informace o akciích hledat? Pro začátek stačí do Googlu napsat např. „apple stock“ a člověk hned získá základní informace i graf vývoje ceny. Dále existují i specializované stránky, které nám o dané akcii řeknou mnohem více a navíc informace přehledně prezentují pomocí grafů. Doporučuji například: Gurufocus, SeekingAlpha nebo Simplywallst.

Informace o firmě

 • Ticker = zkratka označující danou akcii (např. Apple se obchoduje pod tickerem AAPL).

 • Market cap = tržní kapitalizace. Ukazuje nám, jakou hodnotu přiřazuje trh celé firmě. Hodnota tržní kapitalizace se také často používá k porovnání velikostí různých firem:
  • Large cap (tržní kapitalizace $10B a více)
  • Mid cap (tržní kapitalizace mezi $2B až $10B)
  • Small cap (tržní kapitalizace mezi $300M až $2B)

P/E ukazatel
Základní fundamentální ukazatele. Zdroj: SeekingAlpha
 • Shares outstanding = počet akcií dané firmy. Pokud například firma vydala 1 milion akcií a investor si na burze koupí 1000 kusů, pak bude vlastnit 0,1 % celé firmy. Počet akcií se využívá v mnoha dalších ukazatelích. Když například vynásobíme cenu jedné akcie počtem akcií (shares outstanding) získáme tržní kapitalizaci.

 • Revenue = tržby firmy. Jestliže například Coca Cola prodá milion lahví s cenou dva dolary, pak její tržby budou 2 miliony dolarů.

 • Earnings = Net income = čistý zisk firmy. Pokud Coca Cola utržila 2 miliony dolarů a její náklady (např. na zaměstnance, suroviny…) byly 1,8 milionu, pak její čistý zisk bude 0,2 milionu.

 • EPS (earnings per share) – udává čistý zisk připadající na jednu akcii. Pokud si koupím například jednu akcii Coca Coly za 63 dolarů, můžu si dohledat, že EPS za uplynulý rok bylo 2,32 dolaru. Jestliže budu držet tuto jednu akcii, tak mi každý rok přinese zhruba 2,32 dolaru zisku (samozřejmě to může být méně i více, v závislosti na tom, jak se bude firmě dařit).

Valuace

Tyto ukazatele nám říkají, jak trh danou firmu oceňuje. Nejčastější otázkou začínajících investorů pak obvykle bývá: co je to P/E ratio?

P/E ratio = Price/Earnings – nejznámější a nejpoužívanější valuační ukazatel. Spočítá se jako: (cena akcie)/(zisk na akcii). Ukazuje tedy, jaký násobek zisků dané firmy musíme zaplatit při jejím nákupu. Ukažme si to na příkladu: akcie firmy A se obchoduje za 100 dolarů a zisk na akcii (EPS) je 5 dolarů. P/E ratio tak bude 20. To zároveň znamená, že investoři jsou ochotni zaplatit 20 dolarů za každý jeden dolar zisků této firmy.

Většinou platí, že vysoké P/E nalezneme u firem slibujících vysoký růst zisků v budoucnu. Proto se například mnohé technologické firmy obchodují s P/E přes 30. Na druhé straně stagnující firmy mívají hodnotu tohoto ukazatele spíše okolo 10. Vysoké P/E může být také ospravedlněno nízkým rizikem daného businessu, případně nadprůměrnou návratností investovaného kapitálu (ROIC).

Další důležité valuační ukazatele:

 • P/B ratio (price to book ratio) – vyjadřuje poměr tržní hodnoty dané společnosti k její účetní hodnotě. Je užitečný především u akcií finančních společností. Naopak nám příliš nepomůže u firem s velkými nehmotnými aktivy (např. velkou část hodnoty firmy Coca Cola představuje její image a světoznámá značka – její hodnotu ale nikde v účetnictví nenajdeme a je otázkou, zda něco takového lze vůbec vyčíslit)
 • P/S ratio (price to sales) – poměr tržní hodnoty firmy k jejím tržbám. Používá se například u firem, které nejsou profitabilní a nelze u nich proto spočítat P/E ratio.

Dividendy

Dividends = podíl na zisku, který firma pravidelně vyplácí akcionářům. Nesetkáme se s ní ale u všech firem – v některých případech má zisky příliš nízké, nebo volné prostředky raději reinvestuje do dalšího růstu svého businessu.

Dividend yield = dividendový výnos. Jestliže akcie s cenou $200 vyplácí na dividendách $20 ročně, pak její dividendový výnos bude 10 %. Dividenda však nemusí být vyplácena naráz – některé firmy ji vyplácejí například 4x ročně.

Payout ratio udává, kolik procent svých zisků firma vyplatí na dividendách. Důležité je dávat si pozor na firmy, které mají payout ratio větší než 100 % – tedy vyplácejí více, než vydělají. Takový stav není dlouhodobě udržitelný a je pravděpodobné, že dividenda bude muset být v budoucnu snížena.

Zadlužení

Představme si, že několik lidí založí firmu a vloží do ní své úspory. Ty budou tvořit základní kapitál firmy (equity). Tyto prostředky však nemusí stačit, a proto si vezmou úvěr v bance (debt). Když sečteme kapitál získaný oběma způsoby, získáme aktiva firmy (assets). Platí tedy, že assets = debt + equity.

Poměr mezi těmito dvěma druhy financování nám dává debt/equity ratio. Čím vyšší hodnota, tím více dluhu firma využívá. Zjednodušeně lze říci, že poměr nižší než 1 je přijatelný. Pokud je však vyšší než 2, jedná se již o riskantnější investici. 

 • Assets – aktiva
 • Liabilities – závazky
 • Debt – dluh
 • Equity – vlastní kapitál firmy

Interest coverage ratio nám říká, jestli je firma schopna platit úroky ze svých dluhů. Spočítá se jako operating income/interest payments. Hodnota tohoto ukazatele by měla být alespoň 5, tedy že operating profit dané firmy je pětkrát větší než úroky, které musí platit.


Výkonnost a profitabilita

Tyto ukazatele prozradí jak efektivně firma využívá investovaný kapitál a jak úspěšně jí management řídí.

Return on equity (ROE) – ukazuje rentabilitu vlastního kapitálu. (equity = kapitál vložený do firmy jejími akcionáři). Tento ukazatel je hojně používaný, může však být výrazně ovlivněn vysokým zadlužením firmy.

Return on assets (ROA) – ukazuje rentabilitu všech aktiv. (assets = equity + liabilities). Čím vyšší hodnota u obou ukazatelů, tím lépe.

Marže se nejlépe ilustrují na příkladu ze skutečnosti. Představme si, že firma vyrábějící nábytek reportuje následující výsledky:

marže a profitabilita firmy:
gross margin, operating margin, net margin

Za uplynulé období firma prodala nábytek v hodnotě $ 100 000, což tedy představuje její tržby (revenues). Na výrobu však musela vynaložit náklady $60 000 (např. materiál, mzdy, elektřina..). Po odečtení nákladů na výrobu získáme gross profit. Nyní můžeme spočítat gross margin (gross profit/revenue) – tedy „kolik firmě zbyde po odečtení přímých nákladů na výrobu.“ V našem případě to bude 40 %.

Dále odečteme operating expenses (to jsou například náklady na reklamu nebo design nových výrobků) a získáme operating profit. Marži vypočítáme obdobně, tedy operating margin = (operating profit/revenue) = 15 %.

Nakonec zbývá odečíst úroky (interest payment) a daně, které firma zaplatila a dostaneme se k čistému zisku (net income). Net income margin bude 10 %.

Znovu platí, že vyšší marže ukazují na lepší výkonnost firmy. Velmi zjednodušeně lze říci, že hodnoty čisté marže nad 10 % se považují za dobré. Hodnoty nad 20 % mohou naznačovat, že se jedná o vysoce kvalitní firmu, která se pravděpodobně těší nějaké konkurenční výhodě.

Další pojmy, se kterými se setkáme

EBIT = earnings before interest and taxes. Tedy zisk před zaplacením úroků a daní.

EBITDA – zisk před zaplacením úroků, daní a před započtením odpisů a amortizace.

Free cash flow = hotovost, která zbyde po zaplacení všech provozních nákladů a kapitálových výdajů. Ideální je, pokud firma vykazuje podobné hodnoty free cash flow i čistého zisku.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.


Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

Veškeré informace prezentované na tomto webu mají pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení či poradenství.

© 2022 zacniinvestovat.cz